Lê-vi 20:6

Lê-vi 20:6 VIE2010

‘Nếu người nào hướng về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm với chúng thì Ta sẽ đối mặt chống lại kẻ ấy và loại trừ nó khỏi dân chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share