Lê-vi 20:4

Lê-vi 20:4 VIE2010

Khi kẻ ấy dâng một trong các con cháu nó cho Mo-lóc mà dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ và không xử tử nó
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share