Lê-vi 20:3

Lê-vi 20:3 VIE2010

Còn Ta, Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy nữa và loại trừ nó khỏi dân tộc mình vì nó đã dâng một trong số các con cháu mình cho Mo-lóc, làm ô uế đền thánh và xúc phạm danh thánh Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share