Lê-vi 20:27

Lê-vi 20:27 VIE2010

Khi một người đàn ông hay đàn bà làm đồng bóng hay bói khoa thì phải bị xử tử; chúng phải bị ném đá và máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share