Lê-vi 20:25

Lê-vi 20:25 VIE2010

Vậy các con phải phân biệt giữa thú thanh sạch với thú ô uế, giữa chim ô uế với chim thanh sạch; đừng làm cho mình ra kinh tởm vì thú vật, vì chim chóc hay các loài sâu bọ trên mặt đất, là các loài mà Ta đã phân biệt để các con biết là ô uế.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share