Lê-vi 20:22

Lê-vi 20:22 VIE2010

Các con hãy vâng giữ và làm theo các luật lệ và mệnh lệnh Ta để xứ mà Ta đem các con vào sẽ không mửa các con ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share