Lê-vi 20:21

Lê-vi 20:21 VIE2010

Nếu một người đàn ông lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là điều nhơ nhuốc; người đó đã làm nhục anh em mình. Chúng sẽ bị tuyệt tự.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share