Lê-vi 20:20

Lê-vi 20:20 VIE2010

Nếu một người đàn ông quan hệ tình dục với bác gái hay thím mình tức là làm nhục chú bác mình; cả hai đều sẽ chịu hình phạt về tội mình. Chúng sẽ chết tuyệt tự.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share