Lê-vi 20:2

Lê-vi 20:2 VIE2010

“Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Bất cứ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào cư ngụ trong xứ Y-sơ-ra-ên mà đem một trong số các con cháu mình dâng cho Mo-lóc thì chắc chắn phải bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá người ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share