Lê-vi 20:1

Lê-vi 20:1 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share