Ca Thương 1:4

Ca Thương 1:4 VIE2010

Đường phố Si-ôn tang tóc Vì không còn ai đến trong ngày lễ hội. Mọi cửa thành hoang vu, Các thầy tế lễ thở than; Các trinh nữ khổ đau, Thân phận nàng chìm trong cay đắng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share