Ca Thương 1:3

Ca Thương 1:3 VIE2010

Giu-đa bị lưu đày khốn khổ, Chịu nô dịch nặng nề. Sống nhờ giữa các dân, Không tìm được nơi an nghỉ. Những kẻ truy đuổi đã bắt được nàng, Khi nàng lâm vào bước đường cùng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share