Ca Thương 1:2

Ca Thương 1:2 VIE2010

Nàng khóc nức nở suốt đêm, Nước mắt tràn đôi má. Bao người yêu thuở trước, Không ai an ủi nàng. Bạn bè phản bội nàng, Trở thành bọn nghịch thù.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share