Giô-suê 1:14

Giô-suê 1:14 VIE2010

Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên nầy sông Giô-đanh; nhưng anh em, tức là tất cả những người mạnh dạn, phải cầm vũ khí vượt qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share