Giô-suê 1:12

Giô-suê 1:12 VIE2010

Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share