Giô-ên 2:15

Giô-ên 2:15 VIE2010

Hãy thổi kèn trong Si-ôn, Hãy định ngày kiêng ăn, Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share