Giô-ên 1:5

Giô-ên 1:5 VIE2010

Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và khóc lóc! Hỡi mọi kẻ nghiện rượu, hãy khóc than, Vì rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share