Giô-ên 1:4

Giô-ên 1:4 VIE2010

Cái gì sâu keo còn để lại thì cào cào ăn; Cái gì cào cào còn để lại thì sâu lột vỏ ăn; Cái gì sâu lột vỏ còn để lại thì châu chấu ăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share