Giô-ên 1:3

Giô-ên 1:3 VIE2010

Hãy kể lại chuyện nầy cho con cái các ngươi, Rồi con cái các ngươi kể lại cho con cái chúng, Và con cái chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share