Giô-ên 1:20

Giô-ên 1:20 VIE2010

Những thú đồng cũng khao khát hướng về Ngài, Vì các suối nước đã cạn khô, Lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share