Giô-ên 1:17

Giô-ên 1:17 VIE2010

Hạt giống đã teo đi dưới những cục đất; Nhà kho tan hoang, vựa lẫm đổ nát, Vì ngũ cốc đã cạn kiệt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share