Giô-ên 1:14

Giô-ên 1:14 VIE2010

Hãy định ngày kiêng ăn! Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể! Hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả cư dân trong xứ Tại đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Và hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share