Giô-ên 1:12

Giô-ên 1:12 VIE2010

Cây nho khô héo, cây vả úa tàn; Ngay cả cây lựu, cây chà là, cây táo, Và mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo; Niềm vui của loài người cũng héo úa!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share