Gióp 42:17

Gióp 42:17 VIE2010

Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao và thỏa lòng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share