Gióp 42:15

Gióp 42:15 VIE2010

Trong khắp xứ không có phụ nữ nào xinh đẹp như ba con gái của Gióp. Cha của các cô chia gia tài cho các cô cùng với các anh em trai.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share