Gióp 42:11

Gióp 42:11 VIE2010

Tất cả anh em, chị em và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và dùng bữa với ông tại nhà. Họ chia buồn và an ủi ông về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã giáng trên ông. Mỗi người đều tặng ông một nén bạc và một chiếc nhẫn vàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share