Gióp 33:8

Gióp 33:8 VIE2010

Thật anh đã nói vào tai tôi, Tôi đã nghe chính lời anh nói rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share