Gióp 33:33

Gióp 33:33 VIE2010

Nếu không, xin lắng nghe tôi; Hãy yên lặng thì tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share