Gióp 33:22

Gióp 33:22 VIE2010

Linh hồn bị kéo đến bên vực thẳm, Mạng sống bị đẩy đến bên tử thần.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:22