Gióp 33:21

Gióp 33:21 VIE2010

Thân thể tiều tụy nhìn chẳng ra người, Ốm o gầy mòn chỉ còn da bọc lấy xương.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:21