Gióp 33:18

Gióp 33:18 VIE2010

Để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm, Và mạng sống họ khỏi gươm đao.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:18