Gióp 33:16

Gióp 33:16 VIE2010

Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người, Niêm phong những lời giáo huấn
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:16