Gióp 33:14

Gióp 33:14 VIE2010

Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác, Nhưng con người không để ý đến.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share