Gióp 2:8

Gióp 2:8 VIE2010

Gióp ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 2:8