Giăng 16:1

Giăng 16:1 VIE2010

“Ta đã bảo các con những điều nầy để các con khỏi bị vấp ngã.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share