Giê-rê-mi 9:8

Giê-rê-mi 9:8 VIE2010

Lưỡi của chúng là mũi tên ác độc Hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho người lân cận Nhưng trong lòng thì giăng bẫy hại người.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share