Giê-rê-mi 9:5

Giê-rê-mi 9:5 VIE2010

Người nào cũng lừa gạt người lân cận, Không ai nói sự thật. Chúng luyện tập lưỡi mình nói dối, Miệt mài làm điều ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share