Giê-rê-mi 9:4

Giê-rê-mi 9:4 VIE2010

Mỗi người phải thận trọng với người lân cận, Cũng đừng tin tưởng một anh em nào; Vì anh em sẽ lừa gạt anh em, Còn người lân cận thì đi vu khống.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share