Giê-rê-mi 9:23

Giê-rê-mi 9:23 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình; Người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình; Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share