Giê-rê-mi 9:10

Giê-rê-mi 9:10 VIE2010

Tôi sẽ khóc lóc thở than cho các núi, Xướng lên bài ca sầu não cho các đồng cỏ trong hoang mạc, Vì chúng đã bị đốt cháy, không một bóng người qua lại, Chẳng còn nghe tiếng bầy gia súc; Từ chim trời cho đến thú rừng, Tất cả đều trốn mất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share