Giê-rê-mi 5
VIE2010

Giê-rê-mi 5

5
Tội lỗi của Giê-ru-sa-lem
1“Hãy đi rảo khắp các đường phố Giê-ru-sa-lem,
Quan sát và ghi nhận!
Hãy tìm kiếm nơi các quảng trường,
Nếu ngươi tìm được một người
Làm điều công chính, tìm sự chân thật,
Thì Ta sẽ tha thứ cho cả thành.
2Dù chúng nói: ‘Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống!’
Chúng cũng đã thề dối!”
3Lạy Đức Giê-hô-va, mắt Ngài không đoái xem sự chân thật sao?
Ngài đánh chúng,
Nhưng chúng chẳng thấy đau buồn,
Ngài tiêu diệt chúng,
Nhưng chúng không chịu sửa dạy.
Chúng làm cho mặt mình cứng hơn đá,
Không chịu trở về.
4Còn tôi, tôi nói:
“Đây chỉ là những kẻ nghèo hèn, ngu muội,
Vì chúng không biết đường lối của Đức Giê-hô-va,
Phán quyết của Đức Chúa Trời mình.
5Tôi sẽ đến gặp những người có thế lực
Và nói với họ,
Vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va,
Phán quyết của Đức Chúa Trời mình.”
Nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ ách,
Bứt dây!
6Vì vậy, sư tử trong rừng sẽ giết họ,
Chó sói từ hoang mạc sát hại họ.
Beo sẽ rình rập bên ngoài thành của họ,
Ai ra khỏi thành sẽ bị cắn xé!
Vì tội lỗi của họ rất nhiều,
Sự bội bạc của họ vô kể.
7“Làm sao Ta có thể tha thứ ngươi được?
Các con trai ngươi đã lìa bỏ Ta,
Nhân danh các thần không phải là thần mà thề thốt.
Ta đã nuôi chúng no nê,
Mà chúng vẫn phạm tội tà dâm,
Tụ họp trong nhà gái mại dâm.
8Chúng như những con ngựa nuôi béo động cỡn,
Mỗi người bám theo vợ người lân cận mà hú hí.
9Ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội đó sao?
Một dân tộc như thế
Mà Ta không báo thù sao?”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
10“Hãy leo vào các luống nho và tàn phá đi,
Nhưng đừng phá sạch;
Hãy cắt bỏ các nhánh nó,
Vì chúng không thuộc về Đức Giê-hô-va.
11Vì cả nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
Đều đã đối xử vô cùng bội bạc với Ta.”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
12Chúng đã chối bỏ Đức Giê-hô-va,
Và nói: “Ngài chẳng làm gì đâu!
Không có hoạn nạn nào giáng trên chúng ta,
Cũng chẳng có gươm đao, đói kém nào cả.
13Các nhà tiên tri chỉ như cơn gió thoảng,
Lời Chúa không ở trong họ;
Điều gì họ nói sẽ xảy đến cho họ thôi.”
14Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán:
“Vì các ngươi đã nói những lời đó,
Nầy, Ta sẽ khiến lời Ta như lửa trong miệng ngươi,
Dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng.”
15Đức Giê-hô-va phán:
“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ đem một dân tộc từ phương xa đến chống lại ngươi.
Đó là một dân tộc kiên cường,
Một dân tộc kỳ cựu,
Một dân tộc mà ngôn ngữ nó ngươi chẳng biết,
Chẳng hiểu chúng nói gì.
16Bao đựng tên của chúng như mồ mả mở toang;
Tất cả bọn chúng đều là những chiến binh hung bạo.
17Chúng sẽ ăn sạch mùa màng và lương thực ngươi,
Ăn con trai, con gái ngươi;
Ăn sạch đàn chiên đàn bò ngươi,
Ăn cây nho và cây vả ngươi.
Dùng gươm hủy phá các thành kiên cố của ngươi,
Mà ngươi hằng tin cậy!”
18Đức Giê-hô-va phán: “Dù vậy, trong những ngày đó, Ta sẽ không tận diệt các ngươi đâu. 19Khi dân chúng thắc mắc: ‘Tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta lại giáng mọi điều nầy trên chúng ta?’ thì ngươi hãy nói với họ rằng: ‘Các ngươi đã lìa bỏ Ta và phục vụ các thần ngoại ngay trong đất mình thể nào, thì các ngươi cũng sẽ phục vụ các dân ngoại trong xứ không thuộc về các ngươi thể ấy.’
20Hãy loan báo tin nầy cho nhà Gia-cốp;
Công bố nó trong Giu-đa:
21Hãy lắng nghe, hỡi dân dại dột kém cỏi,#Êsai 6:9-10; Êxê 12:2; Mác 8:18.
Có mắt mà không thấy,
Có tai mà không nghe.”
22Đức Giê-hô-va phán:#Gióp 38:8-11.
“Các ngươi không kính sợ Ta
Không run rẩy trước mặt Ta sao?
Ta là Đấng đã lấy cát làm ranh giới biển,
Một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua.
Sóng có động cũng không thắng được;
Biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi.
23Nhưng lòng dân nầy bướng bỉnh và phản loạn
Chúng tẽ tách và đi riêng.
24Chúng chẳng bao giờ nói với lòng mình:
‘Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời
Đấng đã ban mưa đúng thì,
Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,
Và giữ cho chúng ta
Các tuần lễ nhất định cho mùa gặt.’
25Sự gian ác các ngươi đã ngăn trở những điều nầy,
Tội lỗi các ngươi khiến các ngươi không được hưởng phước lành.
26Vì giữa dân Ta có những kẻ ác;
Chúng rình rập như người bẫy chim,
Gài bẫy bắt người.
27Nhà chúng đầy ắp dối trá,
Như lồng đầy chim;
Vì thế mà chúng trở nên giàu có và quyền thế,
28Chúng to lớn đẫy đà.
Tội ác chúng không bờ bến;
Chúng không xét xử công minh để kẻ mồ côi được lợi,
Cũng chẳng bênh vực quyền lợi của người nghèo khó.”
29Đức Giê-hô-va phán:
“Ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội ấy sao?
Một dân tộc như thế
Mà Ta không báo thù sao?
30Trong đất nầy đã xảy ra
Một việc rùng rợn và kinh tởm.
31Các nhà tiên tri nói tiên tri dối,
Và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy,
Vậy mà dân Ta lại ưa thích!
Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì?”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.