Giê-rê-mi 18:22

Giê-rê-mi 18:22 VIE2010

Xin cho tiếng kêu cứu vang ra từ nhà chúng, Khi Ngài khiến quân cướp bất ngờ tấn công! Vì chúng đã đào hố để bắt con, Giăng bẫy cho chân con vấp ngã.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:22