Giê-rê-mi 18:15

Giê-rê-mi 18:15 VIE2010

Thế mà dân Ta đã quên Ta, Đốt hương cho các tà thần, Là thần làm cho chúng vấp ngã trên đường đi, Trên các ngõ nẻo từ xa xưa, Để chúng đi trên những con đường Chưa được xây đắp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:15