Giê-rê-mi 13:16

Giê-rê-mi 13:16 VIE2010

Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người Trước khi Ngài khiến tối tăm phủ xuống, Trước khi chân các người vấp ngã Trên các núi lúc chạng vạng; Các người mong đợi ánh sáng Nhưng Ngài biến nó thành bóng sự chết, Trở nên bóng tối dày đặc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 13:16