Giê-rê-mi 13:15

Giê-rê-mi 13:15 VIE2010

Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo, Vì Đức Giê-hô-va đã phán.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share