Các Quan Xét 6:33

Các Quan Xét 6:33 VIE2010

Tất cả dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông liên kết lại, vượt qua sông Giô-đanh và đóng quân trong thung lũng Gít-rê-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share