Các Quan Xét 6:32

Các Quan Xét 6:32 VIE2010

Vì thế, trong ngày ấy người ta gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru-ba-anh, hàm ý: “Ba-anh phải tranh luận với ông ấy” vì Ghi-đê-ôn đã phá sập bàn thờ của hắn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share