Các Quan Xét 6:31

Các Quan Xét 6:31 VIE2010

Giô-ách trả lời tất cả những kẻ chống đối rằng: “Các người muốn bênh vực cho Ba-anh sao? Hay các người muốn bảo vệ hắn? Ai bênh vực Ba-anh sẽ bị xử tử trước sáng mai. Nếu thật hắn là thần thì chính hắn phải tranh luận chứ, vì người ta đã phá đổ bàn thờ của hắn!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share