Các Quan Xét 6:2

Các Quan Xét 6:2 VIE2010

Tay của dân Ma-đi-an đè nặng trên dân Y-sơ-ra-ên. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Y-sơ-ra-ên đã làm những nơi trú ẩn trong núi, các hầm hố và đồn lũy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share