Ê-sai 63:9

Ê-sai 63:9 VIE2010

Mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu và lòng thương xót, Chính Ngài đã cứu chuộc họ; Ngài đã bồng ẵm và mang lấy họ suốt các ngày thuở xưa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share